Keallen by de ko

KealbydekoVrijwel alle melkveehouders halen de pasgeboren kalveren meteen of na een of twee dagen bij de moederkoe vandaan. Zo niet op dit bedrijf. Hier blijven de kalveren ongeveer twee maanden bij de moeder lopen. 's Zomers in de wei, 's winters in de stal. 

De reden om de kalveren een tijdlang bij de moeder te laten lopen is dat de kalveren zich veel beter ontwikkelen. Zowel lichamelijk als sociaal. Bovendien heeft het laten lopen van de kalveren bij de moeder een positief effect op de kudde als geheel is mijn overtuiging.