Bokashi

seeskelpekalk bokashiIn de herfst worden elk jaar de sloten geschoond om de waterhuishouding van het land op orde te houden. Daarbij komt veel organisch materiaal (riet en andere waterplanten) vrij. Sinds vorig jaar maken we daar Bokashi van. Daarbij wordt zeeschelpenkalk en kleimineralen door het slootafval gemengd. Daarnaast wordt een mengsels van bacteriën en schimmels toegevoegd om de fermentatie goed te laten verlopen. Volgend jaar brengen we de Bokashi over het land.