Fleisferkeap

FleisboerdnijWy ferkeapje fleis fan eigen fee. Meer witte?

Adoptear in ko

adoptieJo kinne kij adoptearje by ús. Lês fierder

 

Keal by de ko

KealbydekoBy ús rinne de keallen by de kij. Nijsgjirrich hoe?

 

Nijs

CRW 4851_1
Witte wat der bart op 'e pleats? Klik hjirre

Der is wer nij fleis

Op 31 oktober is der wer in ko slachte dêr't wy no it fleis wer fan yn de friezer ha. Dat bestjut dat wy no alle soarten fleis wer yn foarrie hawwe. Der binne ek bonken, lever en nieren. As jo komme wolle foar fleis, is it miskien handich om earst efkes te beljen. Dan komme jo net foar de tichte doar.

IMG 5465

Wisten jo dat wy ek 'rauwe' molke ferkeapje? As jo sels in flesse meinimme, kinne jo foar 1 euro de liter molke sa út de tank wei krije. De VWA (voedsel en warenautoriteit) riedt oan de molke wol earst te sieden.