Kodûnsjen fersetten nei moarn 14 april

Omdat it waarberjocht foar snein wat reinen oanjout, litte wy de kij der moarn út. Foar moarn wurdt droech waar ferwachte. Omdat it waarberjocht net sa hiel stabyl is, is it wol goed om moarnier noch efkes op de site te sjen oft it trochgiet.

Op sneon 14 april binne jo fan 12.00 oere ôf wolkom. Dan stiet de kofje klear. Om 13.00 oere dogge wy de doarren iepen.